ATLETIK i Viborg AM

Vi tilbyder atletiktræning for både børn og voksne og har gode træningsfaciliteter på Viborg Atletik Stadion.

 

Baggrund
De sidste års resultater ved mesterskaber (regionalt og nationalt) har vist, at der intet er til hinder for at Viborg AM er med i toppen af dansk atletik og også sagtens kan have internationale ambitioner – vel at mærke i både enkeltøvelser og i holdsammenhæng.

Samtidig er det dog også blevet tydeligt, at foreningen har nogle svage sider gennem en for lille medlemsskare i ungdomsafdelingen samt en for svagt defineret rød tråd i det træningsmæssige arbejde fra ungdomsudøver til etableret eliteudøver.

 

Politik
Viborg AM skal arbejde for at sikre kontinuert succesrig deltagelse ved såvel regionale som nationale Mesterskaber, samt arbejde for deltagelse ved internationale mesterskaber og konkurrencer på højeste niveau. Der skal til en hver tid ske en prioritering af de tilgængelige ressourcer, så de målrettes mod de discipliner og aktive, hvor potentialet vurderes størst.

Viborg AM skal sikre de økonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, der skal til for at gennemføre elitepolitikkens mål og de opstillede handleplaner, herunder:

Udarbejde målsætninger og handleplaner for kontinuer rekruttering og medlemsfastholdelse til ungdomsafdelingen.
Udarbejdelse af en træningsmæssigt rød tråd gennem det træningsmæssige arbejde fra ungdom til voksen eliteudøver, der ligger sig tæt op af det aldersrelaterede træningsprojekt (ATK), som atletikforbundet har udarbejdet i samarbejde med Team Danmark.
Udbygge trænernes faglige niveau gennem individuelt lagte uddannelsesplaner, der både inkluderer formel videreuddannelse og mere uformel opgradering gennem tilgang til ny viden og udbygning af fagligt netværk.
Sikre de aktive adgang til højt kvalificeret træning gennem fagligt og menneskeligt kompetente trænere på alle niveauer i det træningsmæssige arbejde fra ungdom til senior.
Tilbyde de bedste aktive kvalificeret og målrettet træning på højeste niveau, der sigter på at udvikle deres potentiale på den lange bane som senioraktive.
Arbejde for etablering af optimale træningsfaciliteter, her under etablering af indendørs kastefaciliteter samt adgang til nødvendigt trænings- og testudstyr indenfor alle disciplingrupper.

Viborg AM skal sikre sig, at al eliteatletik udøves på en sportslig og etisk forsvarlig måde i overensstemmelse med både Dansk Atletik Forbund og Team Danmarks retningslinjer ift. job/uddannelse og kost/ernæring.

Opdateret december 2013

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik